Nadační fond na záchranu motýlů

Hledáte nadační organizaci, která se zabývá záchranou motýlů? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.

Fond na ochranu motýlů v Brdech

Záchrana motýlů

Jsme nadační fond zabývající se záchranou ohrožených druhů motýlů.

Naší snahou je zachování motýlů, kterým ubývá šance na přežití. Fond byl založen v roce 2000. Za dvacet let naší činnosti jsme pomohli dvaceti různým druhům motýlů. Tento rok se zaměřuje naše nadace na modráska černoskvrnného. Loňský rok jsme pomohli získat nový domov modráskovi hořcovému a na rok 2021 plánujeme záchranu jasoně dymnivkového.

Modrásek černoskvrnný je druh vzácně se vyskytujícího motýla z rodu Phengaris, který má komplikovaný vývoj a je označovaný jako obligátní parazitická myrmekofilie. Specializuje se na dva rozdílné zdroje potravy, na živnou rostlinu a symbiotické druhy mravenců například mravenci Myrmica.

Kde se vyskytuje?

Výskyt tohoto druhu je svázán s nehnojenými, extenzivně spásanými pastvinami, vřesovišti a nízkostébelnými stepmi se slabým zapojením porostů, případně s travnatými plochami s nízkými rostlinami. Vyhýbá se loukám s homogenním porostem. Nejlépe se mu daří v lokalitách s nedávno ukončenou hospodářskou činností, na svažitých členitých místech s jen nesouvisle zapojeným bylinným patrem a vyvinutým mechovým pokryvem. Takové prostředí je nejvhodnější pro růst jeho živných rostlin mateřídoušky i dobromysli obecné a pro život hostitelských mravenčích kolonií rodu Myrmica. Pokud se životní podmínky na stanovišti rapidně zhorší, modrásek černoskvrnný obvykle vyhyne. Není schopen přesídlit na větší vzdálenost, létá nejdále 2 km od místa vylíhnutí.

Jak můžeme pomoci?

Vysázením mateřídoušky nebo dobromysli obecné, s tím se také pojí nehnojení rostlin.

Každým rokem naše nadace Motýl pořádá několik koncertů ve spolupráci s uměleckým souborem Kutnohorci. Výtěžek z těchto koncertů je věnován na jejich záchranu. Proto prosíme o vaši účast a tím podporu dobré věci.

V případě, že chcete podpořit naši organizaci, která se specializuje na ochranu ohrožených druhů motýlů, zavolejte nebo pište. Sídlo máme v Brdech.